fbpx

Институт по енергетика на човека (ИЕЧ)

Института по енергетика на човека  е неправителствена организация, учредена през 2001 година. Основната и дейност е свързана с разработване и осъществяване на програми и проекти в областта на здравеопазването (чрез методите на китайската медицина), екологията, социалната интеграция, човешките права и за разрешаването на различни проблеми на хората с увреждания. От съществуването си до днес ИЕЧ…

прочети повече...