fbpx

Традиционната китайска медицина (Чжън Цзю)

Традиционната китайска медицина (ТКМ) е известна още, като “Чжън Цзю”, като терминът “Чжън” означава иглоубождане, а “Цзю” – изгаряне. Методите на Чжън Цзю съществуват още от дълбоката древност. Прилагали са се за лечение както на хора, така и на животни. В началото за прилагането на Чжън са се използвали камъни с остри върхове. Този метод…

прочети повече...

Ушу

Като термин Ушу или У-шу означава бойно, военно изкуство. Историята на това източно бойно изкуство започва още от зората на човешката цивилизация и се развива заедно с еволюцията на човека и обществото. В своето развитие, то е служило на човека, не само като средство за самозащита и победа над врага, но и било неразделна част…

прочети повече...

Традиционна китайска калиграфия (Шу Фа)

Накратко за калиграфията… Калиграфията (Шу Фа) е едно от традиционните китайски изкуства, което се ползва с изключителна популярност и респект по целия свят. В Китай, човек, който е способен да напише красива калиграфия се счита за високо образован. Изящното изписване на йероглифи с четка все още влиза в програмата на китайските училища. Традиционните калиграфски техники…

прочети повече...

Традиционна китайска живопис (Го Хуа)

За историята… Традиционната китайска живопис е едно от основните направления в изобразителното изкуство на Далечният Изток. Със своята тематика, форма и изразни средства, тя се превръща в едно уникално явление в световното изкуство и култура. Корените и са били открити още в дълбоката древност. До нас са достигнали на скални рисунки от преди 5-6 хиляди…

прочети повече...

Енергетика на жизненото пространство (Фън Шуи)

Енергетиката на жизненото пространство (Фън Шуи) е древно китайско изкуство, занимаващо се възможностите на човека да живее в хармония с обкръжаващата среда, чрез благоустрояване на пространството и привличане на благоприятните енергийни въздействия. С други думи казано, Фън Шуи е Цигун на жизненото пространство. Практикуващите Фън Шуи се стремят да открият и неутрализират неблагоприятната Ци и…

прочети повече...