fbpx

Специалисти

В различните етапи от развитието на Център „ШЪНДАО” са участвали различни специалисти. Някои от тях продължават да работят  и до днес:

 

Станчо Станев

portret 2Ушу (традиционно китайско бойно изкуство)

Уай Дзя (външни стилове)

Ней Дзя (вътрешни стилове)

Цигун (вътрешна енергийна работа)

Чжън Цзю (традиционна китайска медицина)

Цигун Ляофа (цигун терапия)

Ан Мо (лечебен точков масаж)

Анчжан Ляошън (рефлексотерапия)

Цзю Ляофа (изгаряне – мокса терапия)

Шу Фа (традиционна китайска калиграфия)

Гуо Хуа (традиционна китайска живопис)

(традиционна китайска философия)

Фън Шуи (енергетика на пространството)

 

Д-р Пан Вейсин

d-r Pan

Чжън Цзю (традиционна китайска медицина)

Чжън (иглоубождане)

Ан Мо (лечебен точков масаж)

Цзю Ляофа (изгаряне – мокса терапия)

 

 

У Чанцай

Wu Chancai(традиционна китайска кухня)

Цигун (енергийна вътрешна работа)

 

 

 

 

Д-р Весела Пещерска

Чжън Цзю (традиционна китайска медицина)

Цигун Ляофа (цигун терапия)

Ан Мо (лечебен точков масаж)

(компютърна диагностика)

 

Д-р Яни Любомиров

Чжън Цзю (традиционна китайска медицина)

Чжън (иглоубождане)

Ан Мо (лечебен точков масаж)

Цзю Ляофа (изгаряне – мокса терапия)

 

Проф. Чън (Китай)

Чжън Цзю (традиционна китайска медицина)

Чжън (иглоубождане)

Цзю Ляофа (изгаряне – мокса терапия)

Ан Мо (лечебен точков масаж)

Цигун Ляофа (цигун терапия)

Цигун (вътрешна енергийна работа)

 

Проф. Фан Шъ (Китай)

Чжун Уън (китайси език)

(традиционна китайска философия)

 

Гуан Син (Китай)

Гуо Хуа (традиционна китайска живопис)

Шу Фа (традиционна китайска калиграфия)

 

Сяо Цин (Китай)

Xiao QinУшу (традиционно бойно  изкуство)

Уай Дзя (външни стилове)

Ней Дзя (вътрешни стилове)

Цигун (вътрешна енергийна работа)

 

 

Ю Джинбин (Китай)

Чжун Уън (китайски език)

(традиционна китайска философия)

 

Шън Фей (Китай)

Shun FeiУшу (традиционно бойно  изкуство)

Ней Дзя (вътрешни стилове)

Цигун (енергийна вътрешна работа)

Чжън Цзю (традиционна китайска медицина)

Чжън (иглоубождане)

Цигун Ляофа (цигун терапия)

 

Асадур Маркаров

Гуо Хуа (традиционна китайска живопис)

Шу Фа (традиционна китайска калиграфия)