fbpx

Център за Цигун и Цигун терапия

Центъра за Цигун и Цигун терапия  е създаден през 2000 година от Станчо Станев с цел организиране и провеждане на обучение по традиционната китайска оздравителна дихателна гимнастика Цигун сред различните възрастови групи във Варна. За няколкото години на съществуване Центъра се наложи сред почитателите на древните китайски оздравителни системи, предизвиквaйки огромен интерес към своята дейност. Провеждат се индивидуални и групови занимания в следните направления:

  • Обучение по Цигун за възрастни  (с различни здравословни проблеми)
  • обучение по Цигун за деца  (с групи в детски градини и училища)
  • обучение по Цигун за възрастни (с профилактична насоченост)
  • обучение по Цигун терапия (като направление на китайската медицина)
  • обучение по боен Цигун (за практикуващи Ушу или други бойни изкуства)
  • обучение на специализирани групи (гръбначни изкривявания, астма и други).

tcmImage1От 2000 година в началото на април Центъра за Цигун и Цигун терапия започна организирано провеждане във Варна на “Световен ден на Тайчи и Цигун”. Той се организира след Световният ден на здравето и се провежда едновременно в над 100 страни по света.  Всички участници излизат точно в 10 часа на открито в своите градове и играят Тайчи и Цигун. Поради разликата в часовото време се получава нещо като енергийна вълна, която обикаля Земята.

Участието на Центъра в „Световния ден на Тайчи и Цигун” продължава без прекъсване и до днес. В него вземат участие голяма част от учениците на г-н Станчо Станев, техни приятели и почитатели. Освен демонстрациите на Тайчи и Цигун на открито, организираме семинари с желаещите и беседи. Запазена марка на нашето участие е 24 часовият маратон по Тайчи и Цигун, който се изпълнява от Станчо Станев и негови изявени ученици с подкрепата на всички останали. Мероприятието редовно се отразява с нескрит интерес от медиите.

Центърът предлага и Цигун терапия (“медицински Цигун”), като основно  има за цел прилагането и развиването на този древен метод на традиционната китайска медицина в днешните условия. Това е един метод на безлекарствена терапия, при който се провокират и стимулират собствените сили на организма за преодоляването на различните здравословни проблеми.

Методът “Цигун терапия” се прилага в два варианта: активен, когато пациента участва активно в лечението си, изпълнявайки различни оздравителни Цигун упражнения. При пасивният метод, пациента седи или лежи и само приема лечението от терапевта.

Според традиционната китайска медицина болестта е следствие от нарушен енергиен баланс в организма. Цигун терапията е един от методите и за възстановяване на енергийният баланс в организма. Това е древен метод с над 5000 годишна история, който многократно е доказал своята ефективност. За разлика от другите методи на традиционната китайска медицина, като иглоубождане (чжън) и изгаряне (цзю) при него няма никаква физическа интервенция в тялото на пациента и ефекта идва много по-бързо.

От 2002 година на работа в Центъра постъпва Детелина Андрикова – ученичка на Станчо Станев, която поема част от дейността на Центъра и работата с детските групи по училищата и детските градини.

Към Центъра за следдипломна квалификация на Икономическия Университет във Варна, съвместно с доц. Снежина Томова, Станчо Станев организира специализация “Цигун терапия и китайски масаж” с обучение в 4 семестъра. След завършването на третия випуск Станчо Станев напуска, поради нерегламентирана промяна на преподавателският състав и първоначалният хорариум от страна на доц. Томова, което повлия изключително отрицателно на качеството на обучението.

Днес обучението продължава, като курс по традиционна китайска медицина в  Центъра за Цигун и Цигун терапия . Курсът е с продължителност 250 часа и е разделен на няколко модула (дисциплини). Всеки от тях може да се избира и записва поотделно. За обучението г-н Станев кани за преподаватели известни лекари и специалисти в различните дисциплини, поддържайки високо нивото на обучение, което е негов патент.

Модул „Анатомия и физиология на човека”

Дава основни познания за анатомичните и физиологични особености на човешкото тяло, които са необходими за по-доброто усвояване и прилагане на методите на традиционната китайска медицина.

Преподавател: Д-р Весела Пещерска

Модул „Традиционна китайска медицина  (ТСМ)”

Запознава с основите на ТКМ, включващо основните философски принципи, на които е основана ТКМ, системата на енергийните меридиани в човешкото тяло, методите за диагностика и лечение, както и много други важни понятия и умения.

Преподавател: Д-р Яни Любомиров

Модул „Традиционен китайски масаж (Аn Mo)”

Запознава с традиционният китайски масаж (Ан Мо), като един от основноте методи на ТКМ, с характерните за него манипулации и лечебни методи. Занятията са теоретични и практични (2 х 25 ч.).

Преподаватели: Д-р Пан Вейсин

Модул „Цигун и Цигун терапия”

Дава основни теоретични знания и практични умения  за Цигун и Цигун терапият , като раздел на ТКМ, за неговите философски принципи, методи, направления и възможности за самоусъвършенстване и укрепване на здравето. Дава базови знания и умения за въздействие при определени заболявания и начините за самозащита при контакт с «болната Ци» на пациента.

Преподавател: Станчо Станев

Модул „Рефлексотерапия”

Запознава с принципите на лечение, чрез въздействие върху рефлекторните зони на човешкото тяло – длани, ходила, уши и.т.н. Дава практични знания и умения за овладяването на различните методи на въздействие върху рефлекторните зони, като мокса терапия, семетерапия, магнитотерапия, вакуум терапия и други.

Преподаватели: Станчо Станев

Модул „Съвременни методи за диагностика”

Запознава с възможностите на съвременните методи за диагностика на заболяванията, чрез различни уреди и компютърни програми, на базата на ТКМ.

Преподавател: д.т.н. ст.н.с. І ст. Чавдар Качаунов, автор на множество разработки на апарати за диагностика.