fbpx

Институт по енергетика на човека (ИЕЧ)

HieLogoИнститута по енергетика на човека  е неправителствена организация, учредена през 2001 година. Основната и дейност е свързана с разработване и осъществяване на програми и проекти в областта на здравеопазването (чрез методите на китайската медицина), екологията, социалната интеграция, човешките права и за разрешаването на различни проблеми на хората с увреждания.

От съществуването си до днес ИЕЧ – Варна осъществи множество проекти в горепосочените области и се наложи, като една от водещите организации от  неправителственият сектор в България. Организацията е член на Общественият съвет за социална интеграция на хората с увреждания при Община Варна и на Международната Академия по Информатизация при ООН. Ръководи се от Управителен съвет от 5 души. Председател на УС на ИЕЧ  е Станчо Станев.

Осъществени програми и проекти:

ПРОЕКТ  “МОЕТО ЗДРАВЕ – В МОИТЕ РЪЦЕ” – 2002 г.

Проекта е насочен към профилактика и лечение на гръбначни изкривявания при децата  от 5 – 8 клас в СОУ “Гео Милев” – Варна. Финансира се от Британският фонд “ALLAVIDA” и ФРГИ (Фондация “Работилница за граждански инициативи” – София, България).

ПРОЕКТ  “ПЪТЕЧКА НА ЗДРАВЕТО” – 2002 г.

Проекта е осъществен в рамките на проект “Моето здраве – в моите ръце”, чрез изграждане на специална пътечка подпомагаща, укрепването на здравето на учениците и имаща огромен профилактичен ефект. Финансира се от Британският фонд “ALLAVIDA” и ФРГИ (Фондация “Работилница за граждански инициативи” – България).

ПРОЕКТ  “КЪСЧЕ ПРИРОДА ПРИ НАС” – 2003 г.

Проекта е насочен към формирането на екологично съзнание и култура у децата от Оздравителна детска градина № 9 във Варна. Финансира се от ФПББ (Фондация “Помощ за благотворителността в България”) и допълнително финансиране.

ПРОЕКТ  “ПЛОЩАДКА НА ЗДРАВЕТО” – 2003 г.

Проекта е осъществен в рамките на проект “Късче природа при нас” и има за цел укрепване на здравето на децата от детската градина и създаване на здравни навици. Финансира се от ФПББ (Фондация “Помощ за благотворителността в България”).

ПРОГРАМА  “МЛАДЕЖИ В ДЕЙСТВИЕ” – 2004 г.

Програмата има за цел създаване на мрежа от младежки НПО в страната. Финансира се от Фондация СЕГА (Старт за ефективни граждански инициативи).

ПРОГРАМА “ТИ ИЗБИРАШ” – 2004 г.

Програмата има за цел да мотивира младите хора да гласуват по време на местните избори. Финансира се от Фондация СЕГА (Старт за ефективни граждански инициативи).

ПРОЕКТ  “МАЛКО СЪБИТИЕ” – 2004 г.

Проекта има за цел да мобилизира местните ресурси и да набере средства за продължаване на проект “Моето здраве – в моите ръце” за всички училища във Варна. Финансира се от Британският фонд “ALLAVIDA” и ФРГИ (Фондация “Работилница за граждански инициативи” – България).

ПРОЕКТ “BALKAN YOUTH PARTNERSHIP” – 2004 г.

Проекта е за младежки обмен между балканските страни (България/Македония).  Финансирана от “Internstional Youth Foundation” и “Balkan Children and Youth Foundation”. Водеща организация – “Институт по енергетика на човека” – Варна, България.

ПРОЕКТ “BALKAN HUMAN RIGHTS CLASS” – 2004 г.

Пилотен проект за обучение по човешки права на младежки фокус групи от България, Македония и Албания и обобщаване на резултатите на съвместна конференция в Охрид, Македония. Финансира се от “Council of Europe”. Водеща организация – “Институт по енергетика на човека” – Варна, България.

ПРОЕКТ  “МОЕТО ЗДРАВЕ – В МОИТЕ РЪЦЕ 2” – 2004 г.

Проекта е насочен към профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на нуждаещите се деца от всички варненски училища. Финансира се от Британският фонд “ALLAVIDA” и ФРГИ (Фондация “Работилница за граждански инициативи” – България).

ПРОЕКТ  “МОЕТО ЗДРАВЕ – В МОИТЕ РЪЦЕ – ВАРНА 2004”

Проекта продължава с още 6 месеца започнатата работа за профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на нуждаещите се деца от всички варненски училища. Финансира се от Дирекция “Здравеопазване и социални дейности” при Община Варна.

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР “СОЦИАЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ЗА НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ, ДЕЦА И МЛАДЕЖИ” –  2004 ПЛОВДИВ организиран от “Internet Rights Bulgaria Foundation”. Финансира се от Council of Europe.

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР “YOUTH WORK IN CONFLICT AREAS: HUMAN RIGHTS, DEMOCRACY AND PARTICIPATION” – 15–19. 11. 2004 НАГОРНИ КАРАБАХ – организиран от „Pan-Armenian International Youth Center“ Foundation.

КРЪГЛА МАСА “ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ”  – 2005 г.

Организирана от Превантивно–информационен център по наркотични вещества и Дирекция “Здравно и социално подпомагане” при Община Варна, по случай 26 юни – Международният ден за борба с наркоманиите. Финансира се от Община Варна.

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО МОБИЛИЗИРАНЕ НА МЕСТНИ РЕСУРСИ – 2005 г.

Програма, целяща разработване на дългосрочна стратегия за мобилизиране ма местните ресурси от НПО за устойчиво набиране на средства за дадена кауза. Финансира се от ФРГИ, Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Фондация “Чарлз Стюард Мот”.

УСТОЙЧИВО НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА – ДОПЪЛВАЩ ФОНД 2005 г.

Програма целяща реализиране на стратегията за дългосрочно набиране на средства, които ще бъдат удвоявани от допълващият фонд на финансиращата организация. Финансира се от ФРГИ – София, България.

ПРОГРАМА „ЗДРАВЕ ОТ ИЗТОКА” – 2006 г.

Програма „Здраве от Изтока” има за цел да подобри здравословното състояние на деца със сериозни здравословни проблеми и увреждания, получени след продължително боледуване от различни характерни за нашият град социално значими заболявания. Финансира се от прилагането на Дългосрочна стратегия за набиране на средства на ИЕЧ и от Допълващият фонд на ФРГИ – София.

ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ” – 2007 г.

Проект „Достоен живот”