fbpx

Българо-китайско дружество

Идеята на г-н Станчо Станев за създаване на Българо-китайското дружество дълго време узрява преди да получи реализация. През 1996 година той среща първият си съмишленик в лицето на Аелита Марлешка. Така двамата доразработват идеята и поставят началото на организирането на Дружеството. Постепенно към идеята са привлечени Емил Филиповски, Румяна Цанева, Арис Петров, Петко Георгиев и други, които вливат нови идеи и сили в съвместната работа. За първи Председател на Дружеството бе избран г-н Емил Филиповски.

През 1997 година Дружеството организира първият във Варна курс по китайски език с преподавател г-н Ин Гуан Чън от Китай. Всички членове на дружеството завършиха първа и втора степен във Варна и трета степен в културният дом на Посолството на КНР в София с преподавател от Посолството.

При редовните си контакти с Посолството на КНР в България организирахме множество срещи във Варна при гостуването на различни техни представители или гости от Китай. Бяхме редовни гости при организирането на различни приеми и коктейли в Посолството в София.

По време на съвместната ни работа непрекъснато бяхме подпомагани от представителите на Посолството с литература, албуми, видеокасети и други материали. Организирахме множество изложби на китайски художници и прожекции на китайски филми.

С уважение и приятелски чувства си спомняме за съвместната ни работа с г-н Фън Бъчуан, г-н Лю Шити, г-н Вей Синлун, г-н Ли Баодзун и други.