fbpx

Традиционна китайска калиграфия (Шу Фа)

Накратко за калиграфията…

Калиграфията (Шу Фа) е едно от традиционните китайски изкуства, което се ползва с изключителна популярност и респект по целия свят. В Китай, човек, който е способен да напише красива калиграфия се счита за високо образован. Изящното изписване на йероглифи с четка все още влиза в програмата на китайските училища. Традиционните калиграфски техники се прилагат и днес при писането с писалки и химикали, като се запазва формата и красотата като при изписването с четка.

За историята…

caligraphyImage008Историята на китайската калиграфия и китайската култура вървят ръка за ръка, започвайки още от най-ранните и загадъчни писания върху кости. Постепенно били създадени различни калиграфски школи и стилове на изписване на йероглифите. Най-ранните китайски калиграфии били изключително канонични, също като тайните обреди и церемонии, характерни за обществото по онова време.

Стилове в калиграфията…

С развитието на различните стилове на изписване с четка, се образуват различни калиграфски школи, отразяващи жизнеността и привлекателността на тази форма на изкуство. Основните стилове на китайската калиграфия са:

 – Стил Чжуан Шу

cp5502-spaceНай-ранните китайски ръкописи били изключително стриктно контролирани и канонични, също като тайните обреди и церемонии, характерни за обществото по онова  време. По време на династията Цин (221-207 г. пр.н.е.) широко използван бил стилът Чжуан Шу (надпис за печат), за който са характерни тежките и сложни махове с четка. Все пак, калиграфията се е доближавала към уравновесената и хармонична структура, отразявайки идеите, които династията Цин поставя върху ред, хармония, и логика.

– Стил Ли Шу

cp5503-dragonС въвеждането на официалният стил Ли Шу по време на династиите Цин-Хан (221 г.пр.н.е – 220 г.н.е.) китайската калиграфия започнала да става по-проста, с по-отпуснат стил и променливи махове на четката. Това развитие е дало на калиграфията по-съзидателна широта и започнали да се появяват повече калиграфски стилове.

– Стил Кай Шу

cp5504-roar-of-tigerДруг известен калиграфски стил бил Кай Шу (нормален шрифт). Тай бил много използван от известният майстор калиграф Ван Сичжъ (303 г.- 361 г.н.е.) от източната династия Дзин (317- 420 г.н.е.). Бил е известен и на по-късните поколения, като „Мъдрецът на калиграфията”. Неговата калиграфия, с кратка структура и рафиниран стил на рисуване, е била прочута с елегантност и ерудирано качество. Ван Сичжъ е използвал Кай Шу (нормален скрипт), както и Као Шу (курсивен ръкопис, форма за слято изписване).

През времето на династията Тан (618 – 907 от н.е.) стилът Кай Шу бил един от най-широко използваните калиграфски стилове. Това било началото на златната епоха на китайската калиграфия, което довело до възникването на нови, многобройни стилове и написването на блестящи творби. Като най-ярък представител на този период е калиграфът  Ян Чжънцин (709 – 785 от н.е.). Уникалният му калиграфски стил бил пространствен и енергичен. Той е считан за велик майстор на калиграфското изкуство, втори след Ван Сичжъ.

– Стил Син Шу

cp5001-loveТой стил, Син Шу (движещата се ръка), е характерен с полуслятото изписване на йероглифите. Разпространението му се свързва отново с името на Ван Сичжъ. Неговата творба Лантин Шу (Въведение към поемите  на орхидеевия павилион”), изписана в този стил, е била обмислена да бъде резюмето на класическата китайска калиграфия. Говори се, че когато Ван Си Чжъ е изписвал един стих върху дървена дъска за гравиране, мастилото прониквало в дървото на дълбочина от един сантиметър. Като резултат фразата „един сантиметър в дървото“ е била употребявана, за да се описва една изключителната калиграфия, а по-късно – да изразява дълбоки идеи или проницателни становища.

По време на династията Сун (960 – 1276 от н.е.) и по-късно през династията Цин (1636 – 191 от н.е.), калиграфите най-често се използвали стилът Ли Шу,  Кайшу, Син Шу и Као Шу. През този период, много калиграфи са напуснали тези класически форми и  започнали да развиват характерни, индивидуални начини за изписване, изпълнени с тяхното лично усещане за естетика.

За инструментите в калиграфията…

Image6Инструментите за писане се появяват за първи път по време на династията Шан (1600 – 1046 пр. н. е.)  и продължават да се развиват по време на династията Хан (202 пр. н. е. – 220 от н. е.). Мастилото, четката, хартията и мастилницата (каменна плочка пропита с мастило), познати на следващите поколения като „Четирите съкровища на познанието”, са били последователно развивани и усъвършенствани по онова време. Четките били изработвани от козина на невестулка, като за здравина били обвити с вълнени нишки, придавайки мекота и попивни качества. Този тип четки позволявал изписването на уникален,  тежък рисунък, който бил прецизен и мощен. По този начин били положени основите за по-нататъшното развитие на калиграфското изкуство.

За печатите…

Изработката на печати е уникална форма и неизменна част на традиционно китайско изкуство. То включва изливането или гравирането на китайски символи, обикновено използвайки стилът Чжуан Шу. Това обикновено ставало върху цилиндрични или правоъгълни блокчета бронз,  камък или нефрит. Изработката на печати е  известна като „Изкуството на надписване на бронз и камък”. Били сформирани различни школи за  изработка на печати. Разликите в естетичната чувствителност и техники на гравюра на великите майстори на клеймото довели до развитието на различни шрифтове и отпечатъци. Някои от тях били красиво ъгловати, а други – меки и закръглени. Закръглената дръжка на печата често е била оформяна с изящни миниатюрни скулптури, допълнително подобрявайки художественият ефект. В Китай печатите представлявали важно доказателство за лична идентичност и често са приемани с по-голямо доверие от ръкописно изписания подпис. По същото време, печатите положени върху класически картини или калиграфски творби от предишни колекционери служат за проверка на техният произход, както и за важно свидетелство при определянето на тяхната максимално възможна възраст.

Калиграфията днес…

Въпреки че, приложението на модерното изписване постепенно замени използването на четката и опростените знаци се включиха към традиционните форми на китайски символи, в Китай хората все още упражняват калиграфията и изработката на печати като средство за самообразоване, за изразяване на чувства и поддръжка на здраво тяло и ум. Традиционното изписване с четка е все още част от програмата на обучение в китайските училища. Традиционни калиграфски техники са приложими и при писането с писалки или химикалки,  като се запазвала формата и красотата на изписването с четка. Така се е  създал  нов стил,  известен като „твърда калиграфия“.