fbpx

Енергийна дихателна гимнастика (Цигун)

За Ци…

cigunImage6Според традиционната китайска медицина, в тялото на човек съществува особен вид енергия, която е жизнено важна за него. Благодарение на тази енергия, сърцето на човека работи, органите му функционират, кръвта се движи из вените, и човек е жив. Тази енегия китайците наричат Ци или Чи, в зависимостот това в коя част на Китай се намираме, в Япония я наричат Ки, в Индия – Прана, в Древна Гърция – пневма и.т.н. Ние я наричаме жизнена енергия. Поради редица стечения на обстоятелствата в България се наложи термина Ци и свързаният с него термин Цигун.

Енергията, която се намира в човешкото тяло китайците наричат “човешка Ци”, а тази която се намира в пространството наричали “космическа Ци”. Човешката Ци те наричали още “истинска Ци”. Тя, от своя страна тя се разделя на “Ци, предхождаща Небето (“дородова Ци”) и “Ци, следваща Небето (“следродова Ци”). Тук “предхождаща Небето” определя времето, когато човек още не се е родил, тоест още не е видял “Небето” и времето след това, когато вече е роден и е видял “Небето”. Дородовата Ци се разделя на “същинска Ци” (която получаваме от родителите си)  и “придобита Ци” (тази, която получаваме по време на зародишното си развитие). Следродовата Ци пък се подразделя на “земна Ци” (която получаваме от храната и водата) и “небесна Ци” (получавана чрез вдишвания въздух).

В човешкото тяло Ци се складира в определени места (резервоари), наречени “Дан Тиен” (Поле на Елексира) като под Елексира трябва да се подразбира Ци, т.е. Дан Тиен е мястото, където се складира Ци за нуждите на тази част от тялото.

– Най-важният за човека е долният Дан Тиен (Ся Дан Тиен), който се намира в долната част на корема на три пръста под пъпа и на два пръста навътре. В китайската медицина той се разглежда, като източник на човешката Ци и е седалище на първичната Ци (Юан Ци). Според даосите, Ся Дан Тиен е мястото, пещта, къдетоможе да се пречисти и натрупа Ци на дълглетието.

– Средният Дан Тиен (Чжун Дан Тиен) се намира в слънчевия сплит. Той се разглежда, като център, където се култивира и натрупва следродовата Ци, която човек получава от храната, водата и въздуха. Според китайската медицина в този център, чрез белите дробове въздуха се превръща в Ци. Тук се складира също така и онази Ци, която се получава от храната в стомаха и храносмилателната система.

– Горният Дан Тиен (Шан Дан Тиен) се намира на челото, между веждите. В този Дан Тиен е седалището на Духа, на духовната Ци. Когато този център е обилно снабден с Ци, то Духът се активизира  и възвисява. Ако Ци в този център е в недосиг, тя не може да подхранва мозъка и Духа и намалява интелектуалният потенциал на човека.

За Цигун…

cigunImage1Терминът Цигун се състои от два йероглифа – “Ци” и “Гун”. Йероглифът “Ци”, означава  жизнена енергия, дишане, а “Гун”, означава работа. Тоест Цигун може да се преведе, като “работа с Ци” или “дихателна работа”. С други думи казано Цигун е метод за овладяване и контролиране на собствената Ци, за работа с нея, с космическата Ци и Ци на другите хора, за поддържане проходимостта на енергийните пътища в тялото ни и за правилното протичане на Ци в него, за превръщането на Цигун в метод за енергийното ни общуване с природата и с другите хора. Цигун е система от специални упражнения, които се изпълняват бавно и се съчетават с определен начин на дишане и мисловна работа. Други подобни методи за енергийно общуване на човека с природата са индийската йога, паневритмията на Учителят Петър Дънов, фолклорните танци, обредите и други.

Като обобщение можем да кажем, че Цигун е един древен безлекарствен метод, една отлична  възможност, едно изключително ценно умение сами да възстановим и поддържаме здравето си и да удължим живота си, което е  особено необходимо за нас съвременните хора.

За Човека и Вселената…

Според китайците човекът е като свързващо звено между Земята и Небето. За първи път те споменават за това в известният древен трактат “Книга на промените” (И Цзин), където изобразяват това, чрез така наречените “триграми” – три черти (подредени една върху друга), символизиращи Небе, Човек, Земя.

През Човека, небесната Ци преминава към Земята, а земната Ци отива към Небето. Той е като проводник, който свързва тези две велики сили. Ако енергийните меридиани на човека са отворени, то тогава той е добър проводник и земната и небесната Ци преминават през тялото свободно и в двете посоки. Тогава човешката Ци се слива с тази на Небето и Земята и той може да ги ползва и да работи с тях. Такъв човек рядко или почти не боледува и може да ползва това огромно количество Ци. Ако обаче, енергийните му меридиани са запушени, то тогава той не е добър проводник и земната и небесната Ци не могат свободно да преминават през него. Тогава те се опитват да пробият на запушените места и създават болестите. Изводът е че, за да бъде човек здрав трябва да освободи енергийните си меридиани и да възстанови циркулацията на Ци в своето тяло.

Като част от Вселената, човекът трябва да направи така,че неговата “човешка Ци” да бъде в хармония с “космическата Ци”, с нейните цикли, с диханието и силата на нейното въздействие. С други думи, да умее да прилага в живота си природните закони, водейки природосъобразен начин на живот.

За болестите и причините…

cigunImage2В човешкото тяло, Ци циркулира по мрежа от канали, наречени меридиани. Те са различни от нервите и кръвоносните съдове. Движейки се по тях Ци достига до всички части на тялото и ги енергизира (захранва). Всеки орган си има свой меридиан и получава енергия за работата си от него – меридиан на сърцето, на белите дробове, на черния дроб, на бъбреците, на жлъчката, на стомаха, на далака, на пикочния мехур, на тънкото черво, на дебелото черво и други.

Ако някой орган в тялото боледува и не работи добре, това означава, че пътят (меридиана) към него е затворен (запушен) и той не получава нужното му количество жизнена енергия. Това е същото, както и двигателят на автомобила не може да работи с пълни обороти, ако не получава достатъчно количество гориво (енергия). Евентуалните места на запушване са така наречените акупунктурни точки или енергийните центрове. В следствие на това се получава непроходимост на един или няколко меридиана и дисбаланс на Ци заради пренатрупването и в тези места.

За да се преодолее болестта и да се възстанови здравето в това място трябва да се възстанови проходимостта на енергийните меридиани и баланса на Ци в болното място.

Създавайки човека, природата го е дарила с тяло, в което Ци захранва всички негови части, циркулирайки свободно по системата от меридиани. При бебето, например, всички меридиани са проходими, неговата Ци се движи свободно из тялото и то е едно чисто и съвършенно същество. Така неговата Ци се слива с космическата Ци и природата го пази и му помага. Така китайците обясняват факта, когато едно дете, както Тарзан например, попадне в джунглата, дивите зверове  усещат излъчването му и го отглеждат, като своя рожба. Последователите на даоската философска школа в Китай, които през целият си живот се стремят да се усъвършенстват и да постигнат духовно и физическо съвършенство, казват че трябвада станат съвършени, като бебето.

На по-голямата част от съвременните хора обаче, меридианите са запушени и Ци не може да се движи свободно из тялото. Това е така, защото са се отдалечили от природата и нейните закони, защото те постоянно преяждат, препиват и водят застоял начин на живот. Защото те дишат отровен въздух, пият отровна вода и ядат отровна храна.

Друга основна причина за запушането на енергийните меридиани е неправилното дишане. Правилното дишане, на което природата е научила  човека, е коремното дишане, т.е. вдишването и издишването а се извършват с издуване и прибиране на корема, а не с гърдите. Човек диша коремно още преди да се роди, тоест още по време на утробното му развитие. Тогава, чрез пъпната връв се снабдява с кислород и хранителни вещества от майка си. След раждането дишането продължава да е коремно по навик и това продължава до три годишна възраст. Въздухът обаче, вече влиза в тялото през носа и дишането бавно и постепенно започва да се качва нагори и след седем годишна възраст вече става гръдно. При коремното дишане се използва и активизира долния Дан Тиен (Ся Дан Тиен) и всички меридиани, които се намират в горната част на тялото. Така движейки се постоянно из тях надолу, нагоре Ци не позволява да се запушват. Когато започнем да дишаме гръдно, то тогава ние използваме редовно само меридианите разположени до нивото на гърдите. Останалите меридиани, намиращи се от гърдите надолу започват постепенно да се затлачват и бавно и сигурно започваме да си отглеждаме болестите. Когато човек достигне до средна възраст, те вече започват да се проявяват. За да възстановим отново проходимостта на тези енергийни маридиани трябва да се научим отново да дишаме коремно. Това е едно от най-важните и основни практики в Цигун.