fbpx

Енергетика на жизненото пространство (Фън Шуи)

Fun Shui01Енергетиката на жизненото пространство (Фън Шуи) е древно китайско изкуство, занимаващо се възможностите на човека да живее в хармония с обкръжаващата среда, чрез благоустрояване на пространството и привличане на благоприятните енергийни въздействия. С други думи казано, Фън Шуи е Цигун на жизненото пространство.

Практикуващите Фън Шуи се стремят да открият и неутрализират неблагоприятната Ци и да живеят заобиколени от благоприятна Ци. Още от древността изкуството Фън Шуи се е ползвало с особено внимание в императорският двор, а майсторите по Фън Шуи били много почитани заради безценните знания, които притежавали. Най-добрите от тях били лични консултанти на императорите.

funShuiImage002Според майсторите по Фън Шуи, то трябва да се възприема като наука, а да се практикува, като изкуство. Като наука, защото се базира на прилагането на точно определи знания, известни като „формулите на Фън Шуи”, а като изкуство, защото се опира на субективният поглед и интерпретация на човека.

В буквален превод Фън Шуи означава  „Вятър и вода”, защото именно тези два Първоелемента определят релефа на сушата и формират земните образования. Китайците наричат изкуството Фън Шуи „укротяване на космическото дихание на Дракона”. Когато  в дома са спазени всичките изисквания на Фън Шуи, те вярват, че „Небесното дихание” ще донесе сполука на всеки член на семейството, но най-много на стопанина на дома. Когато разположението на дома е благоприятно и той е заобиколен от Четерите Небесни животни – Дракон, Тигър, Костенурка и Феникс, то успеха и сполуката ще се предават в семейството, от поколение на поколение.

LoShu 01